Новини

now browsing by category

 

Семинар „Управление на строителните отпадъци, изисквания към рециклираните строителни материали“

kamara na stroitelite v bulgaria

 

Камара на строителите в България ОП – Пловдив, съвместно с НЦПО към Търговско-Промишлена Камара Пловдив организират семинар на тема:

 

„УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЦИКЛИРАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“

Еколог в строителни фирми със СМР и разрушаване

 

25 февруари 2015 г. от 09.00 ч.

Учебна зала 4, КСБ – ОП Пловдив, бул.Марица 154, сек.А1, ет.3

 

Възможностите, които ще предостави предстоящия програмен период 2020, са свързани в голяма степен със строителния бранш. Управляващите органи ще  поставят завишени изисквания към бранша, свързани със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.

В тази връзка КСБ-ОП Пловдив организира обучение на специалистите еколози от бранша, по утвърдена от бранша на кръгла маса програма.

Целта на организираните курсове е да се запознаят участниците с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управление на строителните отпадъци. Да дадем насоки за конкретно прилагане на закона във вашата ежедневна работа.

– ще представим и разясним спецификите на действащата нормативна база.
– ще даваме примери от практиката си и ще анализираме реални ситуации.
– ще имате възможност да задавате въпроси и да споделяте казуси, с разрешаването на които, срещате затруднения.

Семинарът е подходящ за всички участници в строително-инвестиционните процеси

  • инвеститори (възложители)
  • изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване)
  • проектанти
  • консултанти
  • надзорници
  • Представители на фирми, организации и частни лица, чиято дейност е свързана с транспортиране на строителни отпадъци.
  • оператори на съоръжения за подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци.
  • оператори на площадки за съхраняване и третиране на строителни отпадъци, оползотворяване в обратни насипи

 

Завършилите успешно обучението ще получат удостоверение,

което ще е необходимо при участие в тръжните процедури.

 

ЦЕНА на обучението:  120 лв, което включва: кафе пауза, работен обяд, CD с актуална нормативна база, удостоверение, безплатни консултации

 

Посочените цени са съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗДДС

 

При проявен интерес, попълните и изпратите приложената заявка на електронен адрес – plovdiv_office @ksb.bg или се обадете на посочените по-долу телефони.

 

Таксата за участие може да се заплати на място – преди самото обучение, или предварително – по банков път, на посочената сметка:

Сдружение НЦПО в системата на БТПП

IBAN: BG11 STSA 9300 0020 8711 88

BIG: STSABGSF

Банка ДСК

 

За повече информация и записване:

Нели Златарева

0878/971178;

0878/971091, 0878/971092

тел./факс: 032/625 135;

e-mail: plovdiv_office@ksb.bg

web: www.plovdiv.ksb.bg

Кирил Тюлев

Управител на НЦПО – клон Пловдив

тел. 032/ 908 984; 0878/ 809 145

e-mail: office@pcci.bg

© 2018: Площадка за третиране и преработка на строителни и стъклени отпадъци | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress